Ένα blog για ζόρικους καιρούς...

Ένα blog για ζόρικους καιρούς... τους δικούς μας...

Κυριακή, 14 Ιουλίου 2013

Εκτός αγοράς το 71% των νέων


ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΕΙΛΗ Η ΔΥΝΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΡΥΦΗ ΑΝΕΡΓΙΑ ΣΤΟ ΝΕΟΛΑΙΙΣΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

Σύμφωνα με τη Eurostat, στην Ελλάδα σε σύνολο 1,08 εκατ. νέων έχουμε 141 χιλ. απασχολουμένους, 174 χιλ. ανέργους και 762 χιλ. ανενεργούς
Μπορεί το μεγάλο πρόβλημα της Ελλάδας να είναι το αρνητικό ρεκόρ της υψηλής ανεργίας των νέων (55,3% του νεολαιίστικου εργατικού δυναμικού ηλικίας 15-24 ετών, έναντι 23% της Ε.Ε. 28), όμως ακόμη μεγαλύτερη απειλή είναι η δυνητική και κρυφή ανεργία των νέων που υπάρχει στο ανενεργό δυναμικό, το οποίο αποτελεί...
το 70,8% του συνόλου του νεολαιίστικου πληθυσμού, έναντι μόλις 57,4% αντίστοιχα στην Ε.Ε. 28.
Σύμφωνα με χθεσινή στατιστική της Eurostat, η οποία εμφανίζει αναλυτικά στοιχεία για την ανεργία των νέων το 2012, υπάρχουν δύο δείκτες μέτρησης της ανεργίας των νέων: 
α) το ποσοστό ανεργίας που μετρά τους ανέργους νέους ηλικίας 15-24 ετών στο σύνολο του εργατικού δυναμικού νέων (δηλαδή του αθροίσματος απασχολουμένων και ανέργων νέων), για το οποίο δυστυχώς η Ελλάδα κατέχει τα πρωτεία πανευρωπαϊκά και,
β) ο λόγος ανεργίας που μετρά τους ανέργους στο σύνολο του πληθυσμού νέων ηλικίας 15-24 ετών, όπου η Ελλάδα έρχεται τρίτη στη σειρά μόλις με 16,1% μετά την Ισπανία (20,6%) και ΠΓΔΜ (18,1%), όταν ο μέσος όρος της Ε.Ε. 28 είναι 9,7%.
Η διαφορά αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι ένα μεγάλο μέρος των νέων σπουδάζει και υπηρετεί στο στρατό ή για κάποιον άλλο λόγο δεν εργάζεται ή αναζητεί απασχόληση και για το λόγο αυτό χαρακτηρίζεται ως μη ενεργό εργασιακά.
Οσοι σπουδάζουν και εργάζονται συγχρόνως, αποτελούν μέρος του εργατικού δυναμικού και λογίζονται ως απασχολούμενοι, ενώ όσοι σπουδάζουν χωρίς να εργάζονται αλλά ζητούν ενεργά μία απασχόληση, λογίζονται ως άνεργοι.
Γεγονός, ωστόσο, είναι πως στην μεν Ε.Ε. 28 επί συνολικού πληθυσμού νέων 15-24 ετών υπάρχουν 18,8 εκατ. απασχολούμενοι (εκ των οποίων 6,7 εκατ. σπουδάζουν κιόλας ή τελούν υπό κατάρτιση) και 5,6 εκατ. άνεργοι, που από κοινού σχηματίζουν ένα εργατικό δυναμικό νεολαίας 24,4 εκατ., ενώ τα υπόλοιπα 33 εκατ. είναι οικονομικά ανενεργοί νέοι. Με άλλα λόγια, οι 2 στους 10 του εργατικού δυναμικού είναι άνεργοι, ενώ ο 1 στους 10 του συνόλου των νέων Ευρωπαίων είναι άνεργος.
Στην Ελλάδα
Στην Ελλάδα η κατάσταση είναι πολύ σοβαρότερη, αφού σε σύνολο 1,08 εκατ. νέων έχουμε 141 χιλιάδες απασχολουμένους, 174 χιλιάδες ανέργους και 762 χιλιάδες ανενεργούς! Το 70,8% του συνόλου των νέων είτε σπουδάζει, ή υπηρετεί την πατρίδα, ή απλώς κάθεται χωρίς να έχει ποτέ βρει δουλειά. Αυτή είναι η ωρολογιακή βόμβα της ελληνικής κοινωνίας: μία δυνητική και κρυφή ανεργία νέων, 4,4 φορές μεγαλύτερη της επίσημης σημερινής.

 enet.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου