Ένα blog για ζόρικους καιρούς...

Ένα blog για ζόρικους καιρούς... τους δικούς μας...

Τετάρτη, 2 Ιανουαρίου 2013

Ο ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ....ΕΦΙΑΛΤΗΣ ΤΟΥ 2013 !!!

Παρά την αδυναμία των περισσοτέρων νοικοκυριών και επιχειρήσεων να πληρώνουν τους αλλεπάλληλους υπέρογκους «μνημονιακούς» φόρους, το 2013 οι υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών θα επιδιώξουν να εισπράξουν από τα φυσικά πρόσωπα 12, συνολικά, «χαράτσια» που είναι τα ακόλουθα:

 1) Οι τελευταίες 2 μηνιαίες δόσεις του υπέρμετρα αυξημένου φόρου για τα εισοδήματα του 2011. Πάνω από 3 εκατομμύρια φορολογούμενοι οφείλουν να καταβάλουν τις 2 τελευταίες μηνιαίες δόσεις από τα υπέρμετρα αυξημένα χαράτσια επί των εισοδημάτων του έτους 2011, τα οποία αναγράφονταν στα εκκαθαριστικά σημειώματα του έτους 2012. Οι δύο αυτές δόσεις πρέπει να πληρωθούν μέχρι το τέλος Ιανουαρίου και μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου 2013! Πρόκειται για τις 2 τελευταίες από τις 7 συνολικά μηνιαίες δόσεις, στις οποίες εκλήθησαν να εξοφλήσουν τους φόρους επί των εισοδημάτων του 2011 όσοι φορολογούμενοι δήλωσαν για το έτος εκείνο ετήσια εισοδήματα μέχρι 60.000 ευρώ. Οι φόροι που βεβαιώθηκαν το 2012 για τα εισοδήματα του 2011 ήταν αυξημένοι κατά 400% σε σύγκριση με τους αντίστοιχους φόρους που βεβαιώθηκαν το 2011 για το 2010, λόγω ενός μεγάλου αριθμού φορομπηχτικών ρυθμίσεων που νομοθέτησε ο κ. Βενιζέλος με τους νόμους 3986/2011 και 4024/2011. Οι ρυθμίσεις εκείνες προέβλεπαν:

 
α) Μείωση του βασικού αφορολογήτου ορίου, που ίσχυε για φορολογούμενους χωρίς προστατευόμενα τέκνα, από τις 12.000 στις 5.000 ευρώ και επιβολή φόρου 10% στο τμήμα του ετησίου εισοδήματος πάνω από το νέο μειωμένο αφορολόγητο όριο των 5.000 ευρώ και μέχρι το όριο του παλαιού αφορολογήτου των 12.000 ευρώ.
β) Μειώσεις στα συνολικά αφορολόγητα όρια για τους φορολογούμενους με 1 ή περισσότερα προστατευόμενα τέκνα.
γ) Αυξήσεις στους φορολογικούς συντελεστές για τα χαμηλά και τα μεσαία εισοδήματα.
δ) Αύξηση των «αντικειμενικών δαπανών» ή «τεκμηρίων διαβίωσης» για κατοικίες, Ι.Χ. αυτοκίνητα, σκάφη και πισίνες κατά 13%-200%.
ε) Περικοπές στις εκπτώσεις δαπανών από το φόρο εισοδήματος.
στ) Αλλαγή επί το δυσμενέστερον στον τρόπο υπολογισμού της αξίας των αποδείξεων που κατοχυρώνουν το αφορολόγητο όριο.
ζ) Περικοπή στη μείωση φόρου που προκύπτει για τους φορολογουμένους με αναπηρία 67% και άνω, τους τυφλούς, τους νεφροπαθείς και τα θύματα πολέμου από την αναγνώριση ενός ποσού δαπανών χωρίς δικαιολογητικά.
η) Επαχθείς τροποποιήσεις στις διατάξεις για το συμπληρωματικό φόρο επί των μισθωμάτων.

2) Η μηνιαία παρακράτηση φόρου μισθωτών υπηρεσιών επί των αποδοχών του έτους 2013. Αρχής γενομένης από τις αποδοχές του μηνός Ιανουαρίου 2013 -που ήδη έχουν προκαταβληθεί κατά ένα μέρος τους από τις 27 Δεκεμβρίου 2012 στους 700.000 υπαλλήλους και λειτουργούς του Δημοσίου- ο υπολογισμός της μηνιαίας παρακράτησης φόρου μισθωτών υπηρεσιών επί των μηνιαίων μισθών και συντάξεων του νέου έτους θα γίνεται με βάση μια νέα φορολογική κλίμακα, η οποία είναι επαχθέστερη και θα προκαλέσει αυξήσεις κατά 3% έως και 186% στις συνολικές μηνιαίες φορολογικές κρατήσεις για τους μισθωτούς χωρίς προστατευόμενα τέκνα και τους συνταξιούχους με ετήσια εισοδήματα άνω των 23.000 ευρώ, για τους μισθωτούς με 1 προστατευόμενο τέκνο και ετήσια εισοδήματα μεγαλύτερα των 11.000 ευρώ, καθώς επίσης και για τους μισθωτούς με 2 ή περισσότερα τέκνα και ετήσια εισοδήματα μεγαλύτερα των 9.500 ευρώ. Στην κλίμακα αυτή, η οποία περιλαμβάνεται στο υπό ψήφιση νέο φορολογικό νομοσχέδιο:
α) τα πρώτα 25.000 ευρώ του ετησίου εισοδήματος φορολογούνται με συντελεστή 22%, τα επόμενα 17.000 ευρώ (δηλαδή τα ποσά που περιλαμβάνονται στο τμήμα του εισοδήματος από τις 25.001 έως τις 42.000 ευρώ) φορολογούνται με 32% και το πέραν των 42.000 ευρώ ποσό ετησίου εισοδήματος φορολογείται με 42%.
β) Το βασικό αφορολόγητο όριο των 5.000 ευρώ αντικαθίσταται με έκπτωση φόρου η οποία ανέρχεται στο ποσό των 2.100 ευρώ για ετήσια εισοδήματα μέχρι 21.000 ευρώ και για ετήσια εισοδήματα άνω των 21.000 ευρώ μειώνεται κατά 100 ευρώ για κάθε 1.000 ευρώ ετησίου εισοδήματος με αποτέλεσμα να μηδενίζεται για ετήσια εισοδήματα άνω των 41.000 ευρώ. Το ποσό της έκπτωσης αφαιρείται από το φόρο που προκύπτει με βάση την παραπάνω κλίμακα συντελεστών φόρου.
3) Η ειδική εισφορά αλληλεγγύης του έτους 2013, επί των καταβαλλόμενων μισθών και συντάξεων που υπερβαίνουν τις 12.000 ευρώ αναγόμενες σε ετήσια ποσά. Επί των μισθών και των συντάξεων του έτους 2013, που υπερβαίνουν σε ετήσια βάση τις 12.000 ευρώ, θα παρακρατείται μαζί με το φόρο μισθωτών υπηρεσιών και η ειδική εισφορά αλληλεγγύης του έτους 2013, η οποία θα υπολογίζεται με συντελεστές κλιμακούμενους από 1% έως 4%.

4) Ο φόρος επί των εισοδημάτων του 2012. Για τα εισοδήματα του έτους 2012, οι φορολογικές κλίμακες οι οποίες προβλέπουν βασικό αφορολόγητο όριο 5.000 ευρώ και πρόσθετα αφορολόγητα όρια 2.000 ευρώ για καθένα από τα δύο πρώτα προστατευόμενα τέκνα και 3.000 ευρώ για το τρίτο και κάθε ένα από τα επόμενα τέκνα παραμένουν σε ισχύ, για τελευταία φορά. Ωστόσο, πάνω από 2.000.000 μικρομεσαίοι επιτηδευματίες, ελεύθεροι επαγγελματίες, αγρότες, εισοδηματίες, χαμηλόμισθοι και χαμηλοσυνταξιούχοι θα κληθούν να πληρώσουν σημαντικά αυξημένους φόρους για τα εισοδήματα του 2012, καθώς θα πέσουν στις «παγίδες» των τεκμηρίων διαβίωσης και απόκτησης περιουσιακών στοιχείων. Οι περισσότεροι από τους φορολογούμενους αυτούς υπέστησαν κατά τη διάρκεια του 2012 σημαντικές απώλειες στα εισοδήματά τους, όμως τα ποσά των τεκμηρίων διαβίωσης για τα σπίτια στα οποία διαμένουν και για τα Ι.Χ. αυτοκίνητά τους παρέμειναν και για το έτος 2012 στα υψηλά επίπεδα που είχαν καθοριστεί από τον κ. Βενιζέλο. Συνέπεια της εξέλιξης αυτής θα είναι τα εισοδήματα που θα δηλώσουν να είναι χαμηλότερα από αυτά που θα προσδιοριστούν με βάση τα τεκμήρια και οι φόροι που θα πληρώσουν να είναι υπέρογκοι και για το έτος 2012.
5) Το αυξημένο τέλος επιτηδεύματος για τη χρήση του 2012. Πάνω από 800.000 φορολογούμενοι που κατά τη διάρκεια του 2012 απέκτησαν εισοδήματα από εμπορικές επιχειρήσεις ή ελευθέρια επαγγέλματα θα πληρώσουν, μαζί με το φόρο για τα εισοδήματα του 2012, και το τέλος επιτηδεύματος για τη χρήση του 2012, το οποίο θα είναι αυξημένο από τα 500 στα 650 ευρώ για όσους εδρεύουν σε πόλεις άνω των 200.000 κατοίκων και από τα 400 στα 500 ευρώ για όσους εδρεύουν σε πόλεις κάτω των 200.000 κατοίκων. Για κάθε υποκατάστημα θα επιβαρυνθούν με επιπλέον ποσό τέλους επιτηδεύματος, αυξημένο από τα 300 στα 500 ευρώ. Τα ποσά του τέλους επιτηδεύματος για το 2012 θα αναγράφονται στα εκκαθαριστικά σημειώματα του φόρου για τα εισοδήματα του 2012.
6) Η ειδική εισφορά αλληλεγγύης επί των εισοδημάτων που κατά τη διάρκεια του 2012 υπερέβησαν τις 12.000 ευρώ. Οσοι φορολογούμενοι θα δηλώσουν ή θα τεκμαίρεται (βάσει των «αντικειμενικών δαπανών διαβίωσης») ότι το 2012 είχαν ετήσια εισοδήματα άνω των 12.000 ευρώ θα κληθούν να πληρώσουν την ειδική εισφορά αλληλεγγύης ύψους 1% έως 4%. Η πληρωμή της εισφοράς θα γίνει μαζί με το φόρο για τα εισοδήματα του 2012. Τα ποσά της εισφοράς θα αναγράφονται, δηλαδή, στα εκκαθαριστικά σημειώματα του φόρου εισοδήματος. Για τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους με ετήσια εισοδήματα μεγαλύτερα των 12.000 ευρώ κατά το έτος 2012, η εισφορά παρακρατήθηκε ήδη από τις μηνιαίες αποδοχές που καταβάλλονταν καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους αυτού. Ωστόσο, επειδή για τον υπολογισμό της εισφοράς λαμβάνονται υπόψη αθροιστικά και τα εισοδήματα από άλλες πηγές (π.χ. από ακίνητα, γεωργικές εκμεταλλεύσεις κ.λπ.), καθώς επίσης και όλα τα απαλλασσόμενα και αυτοτελώς φορολογηθέντα εισοδήματα (π.χ. ΕΚΑΣ, επιδόματα τριτέκνων και πολυτέκνων, τόκοι καταθέσεων, ομολόγων κ.λπ.), στα εκκαθαριστικά σημειώματα φόρου εισοδήματος που θα σταλούν το 2013 σε μεγάλο αριθμό μισθωτών και συνταξιούχων οι υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών θα χρεώσουν επιπλέον ποσά εισφοράς αλληλεγγύης, πέραν αυτών που παρακρατήθηκαν από τις αποδοχές τους κατά τη διάρκεια του 2012!
7) Ο Φόρος Ακίνητης Περιουσίας του έτους 2010. Περίπου 200.000 φορολογούμενοι οι οποίοι κατείχαν την 1η-1-2010 κτίσματα και εντός σχεδίων πόλεων οικόπεδα συνολικής αντικειμενικής αξίας άνω των 400.000 ευρώ θα κληθούν να πληρώσουν το Φόρο Ακίνητης Περιουσίας του έτους 2010. Ηδη τα πρώτα εκκαθαριστικά σημειώματα ΦΑΠ έτους 2010 έχουν αποσταλεί σε περίπου 140.000 φορολογουμένους, οι οποίοι καλούνται να πληρώσουν φόρους συνολικού ύψους 340 εκατ. ευρώ. Η προθεσμία για την εξόφληση της πρώτης δόσης έληγε κανονικά μέχρι σήμερα, όμως πρόσφατα αποφασίστηκε να παρατεθεί για έναν μήνα, δηλαδή μέχρι τις 31-1-2013, υπό την προϋπόθεση ότι η καταβολή των οφειλόμενων ποσών θα γίνει στις αρμόδιες ΔΟΥ. Ο ΦΑΠ του 2010 έχει υπολογιστεί με συντελεστές κλιμακούμενους από 0,1% έως και 2% επί της συνολικής αντικειμενικής αξίας των ακινήτων κάθε υπόχρεου, μετά την αφαίρεση του αφορολογήτου ποσού των 400.000 ευρώ.
8) Ο Φόρος Ακίνητης Περιουσίας για το 2011. Πάνω από 500.000 φορολογούμενοι οι οποίοι κατείχαν την 1η-1-2011 κτίσματα και εντός σχεδίων πόλεων οικόπεδα συνολικής αντικειμενικής αξίας άνω των 200.000 ευρώ θα παραλάβουν κι άλλα εκκαθαριστικά σημειώματα από τη ΓΓΠΣ με τα οποία θα καλούνται να πληρώσουν το Φόρο Ακίνητης Περιουσίας του έτους 2011. Ο ΦΑΠ του 2011 θα υπολογιστεί με συντελεστές κλιμακούμενους από 0,2% έως και 2% επί της συνολικής αντικειμενικής αξίας των ακινήτων κάθε υπόχρεου, μετά την αφαίρεση του αφορολογήτου ποσού των 200.000 ευρώ.
9) Οι 2-3 εναπομείνασες διμηνιαίες δόσεις του Εκτακτου Ειδικού Τέλους Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών έτους 2012. Πάνω από 5 εκατομμύρια νοικοκυριά θα κληθούν να πληρώσουν εντός του πρώτου πενταμήνου του 2013 τις τελευταίες 2 ή 3 διμηνιαίες δόσεις του ειδικού τέλους για τα ηλεκτροδοτούμενα κτίσματα που κατείχαν το 2012. Το ΕΕΤΗΔΕ κυμαίνεται από 0,5 έως 20 ανά τ.μ.
 10) Ο Φόρος Ακίνητης Περιουσίας έτους 2012. Πάνω από 500.000 φορολογούμενοι οι οποίοι κατείχαν την 1η-1-2012 κτίσματα και εντός σχεδίων πόλεων οικόπεδα συνολικής αντικειμενικής αξίας άνω των 200.000 ευρώ θα παραλάβουν κι άλλα εκκαθαριστικά σημειώματα από τη ΓΓΠΣ με τα οποία θα καλούνται να πληρώσουν το Φόρο Ακίνητης Περιουσίας του έτους 2012. Ο ΦΑΠ του 2012 θα υπολογιστεί με τον ίδιο τρόπο που θα υπολογιστεί και ο ΦΠΑ για το 2011.
11) Ο Ενιαίος Φόρος Ακίνητης Περιουσίας για το έτος 2013. Για το έτος 2013 προβλέπεται η επιβολή ενός νέου φόρου στην κατοχή ακίνητης περιουσίας,  ο οποίος θα επιβάλλεται σε όλα τα ακίνητα που κατέχουν τα φυσικά πρόσωπα, δηλαδή όχι μόνο στα κτίσματα και τα εντός σχεδίων πόλεων οικόπεδα αλλά και στα αγροτεμάχια και στις λοιπές εδαφικές εκτάσεις που βρίσκονται εκτός σχεδίων πόλεων. Ο φόρος αυτός θα αντικαταστήσει τον ΦΑΠ και το ΕΕΤΗΔΕ και θα επιδιωχθεί να επιβληθεί και να εισπραχθεί εντός του 2ου εξαμήνου του 2013. Στο νέο αυτό φόρο εξετάζεται το ενδεχόμενο να μην υπάρχει αφορολόγητο όριο ή να υπάρχει ένα σημαντικά χαμηλό αφορολόγητο όριο μεταξύ 50.000 και 100.000 ευρώ για κάθε ιδιοκτήτη. Ο νέος αυτός φόρος θα επιβάλλεται με κλιμακωτούς συντελεστές που θα ξεκινούν από 0,2%-0,3% και θα υπερβαίνουν το 2% για περιουσίες πολύ μεγάλης αξίας.
12) Τα τέλη κυκλοφορίας για το έτος 2014. Πάνω από 5 εκατομμύρια κάτοχοι οχημάτων (αυτοκινήτων, φορτηγών, λεωφορείων και δικύκλων) θα κληθούν να πληρώσουν εντός του τελευταίου διμήνου του 2013 τα τέλη κυκλοφορίας του έτους 2014.   

Πατρινάκι

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου