Ένα blog για ζόρικους καιρούς...

Ένα blog για ζόρικους καιρούς... τους δικούς μας...

Πέμπτη, 8 Νοεμβρίου 2012

ΔΙΑΛΥΟΥΝ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ !!

Από το Μεσοπρόθεσμο 2013-2016
 (Μνημόνιο 3),  σελ. 518
Το στοιχείο α της παρ. 1 του Κεφαλαίου Β’ του άρθρου 16 του νόμου 1566/85 που προέβλεπε ότι:
 «1.Οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μετατίθενται: α) για το συμφέρον της υπηρεσίας και με δαπάνη του Δημοσίου»
αντικαθίσταται
ως εξής:
«Για το συμφέρον της εθνικής οικονομίας και την ποιότητα του εκπαιδευτικού συστήματος και με δαπάνη του δημοσίου από σχολείο σε σχολείο σε όλη την επικράτεια ανεξαρτήτως βαθμίδας εκπαίδευσης και οργανικής θέσης με απόφαση του υπουργού Παιδείας. Με Προεδρικό Διάταγμα , που εκδίδεται μετά από πρόταση του υπουργού Παιδείας, ορίζονται η διαδικασία και τα κριτήρια, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται η υπεραριθμία στο σχολείο ή στο Δήμο, τα έτη προϋπηρεσίας, η οικογενειακή κατάσταση μεταξύ άλλων καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για τη διενέργεια των μεταθέσεων».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου