Ένα blog για ζόρικους καιρούς...

Ένα blog για ζόρικους καιρούς... τους δικούς μας...

Τρίτη, 18 Οκτωβρίου 2011

Διευκολύνσεις αποπληρωμής δανείων για ένστολο και πολιτικό προσωπικό

Ευνοϊκότερους όρους αποπληρωμής των δανείων του ένστολη και πολιτικού προσωπικού του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη ανακοίνωσαν το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο και το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, μετά από αίτημα του υπουργού Χρήστου Παπουτσή.
Ευνοϊκότερους όρους αποπληρωμής των δανείων του ένστολη και πολιτικού προσωπικού του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη ανακοίνωσαν το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο και το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, μετά από αίτημα του υπουργού Χρήστου Παπουτσή.
Σε ό,τι αφορά το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, αποφασίστηκε:
1) Παράταση του χρόνου διάρκειας έως δεκαπέντε (15) έτη από την ημερομηνία εκταμίευσης για τα προεγκεκριμένα δάνεια και έως σαράντα (40) έτη για τα στεγαστικά.
2) Περίοδος χάριτος από έναν (1) έως τέσσερις (4) μήνες χωρίς καμία καταβολή με ταυτόχρονη δυνατότητα παράτασης διάρκειας έως δεκαπέντε (15) έτη από την ημερομηνία εκταμίευσης για τα προεγκεκριμένα δάνεια και έως σαράντα (40) έτη για τα στεγαστικά.
3) Περίοδος χάριτος από έναν (1) έως εικοσιτέσσερις (24) μήνες με καταβολή μόνο τόκων για όλο αυτό το χρονικό διάστημα με ταυτόχρονη δυνατότητα παράτασης διάρκειας έως δεκαπέντε (15) έτη από την ημερομηνία αρχικής εκταμίευσης για τα προεγκεκριμένα δάνεια και έως σαράντα (40) έτη για τα στεγαστικά .
-στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για τους μήνες Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο του 2011:
α) το ποσό της κάθε παρακρατούμενης δόσης δεν θα υπερβαίνει τα 6/10 του καταβαλλόμενου μισθού
β) το ποσό των μη παρακρατηθέντων δόσεων � για αυτούς τους τρεις μήνες- χωρίς προσαυξήσεις με τόκους υπερημερίας λόγω εκπρόθεσμης καταβολής, να επιμεριστεί και να καταβληθεί σε 48 ισόποσες δόσεις, με ευθύνη της αρμόδιας Διεύθυνσης από την 1-1-2012.

Αναδημοσίευση από:
http://www.naftemporiki.gr/news/cstory.asp?id=2075361

1 σχόλιο: